Framsteget finns för barn, ungdomar och vuxna

Ett samhälle med stora socioekonomiska skillnader mår oftast sämre än ett samhälle med mer jämlika förhållanden. Det visar den senaste rapporten ”Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i Sandvikens kommun”. Rapporten visar också att mer jämlik hälsa kan uppnås om människors resurser inom ett antal viktiga livsområden blir mer jämlikt fördelade. Tidiga insatser är avgörande och kan förebygga att individer hamnar i utanförskap.

För att motverka utanförskap så arbetar Sandvikens IF:s sociala engagemang under namnet Framsteget som består av ett flertal olika verksamheter, riktade mot barn, unga och vuxna.

Framstegets tre pelare:
Integration (att skapa känsla av samhörighet)
Hälsa (fysisk aktivitet)
Arbetsmarknad (de första stegen inför arbetsmarknaden)

Det finns många anledningar till att man hamnar i utanförskap. Många människor flyr krig, terror och naturkatastrofer från olika delar av världen. En del av dem försöker skapa sig ett nytt liv här hos oss i Sandviken.

Det är vårt gemensamma ansvar att göra det lättare för dem att lyckas med det. Integration är därför angeläget för Framsteget, men det är lika viktigt för alla barn och ungdomar att hitta en meningsfull fritid, oavsett förutsättningar.

Ekonomi får inte vara ett hinder för deltagarna, så alla våra aktiviteter är gratis.

Sandvikens idrottsförening, SIF, har i snart hundra år förenat idrottslig verksamhet med socialt ansvar. Framsteget är vårt sätt att bidra till ett bättre samhälle, där färre människor hamnar i utanförskap.