Under sommaren gör Framsteget en reportageserie för att visa vilka möjligheter som finns att göra praktik hos oss. Vi har dels intervjuat flera ledare som på olika sätt praktiserat och sedan jobbat hos oss, men också både Arbetsförmedlingen och Bessemerskolan som berättar om samarbeten och extratjänster. Vi har även pratat med en student på Högskolan i Gävle som har gjort sina fältstudier hos oss.

 

Vi vill visa vilka möjligheter som finns att göra praktik hos oss och berätta vad en praktikplats kan leda till efteråt.

I del tre möter vi Margith Huhtala, arbetsförmedlare i Sandviken, som berättar om extratjänster. 

Arbetsförmedlingens extratjänster - ett lyckat koncept inom Framsteget

Margith Huhtala, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlningen i Sandviken, tycker att extratjänster inom Framsteget fungerar bra.

Ett 20-tal personer av Framstegets anställda får stöd via Arbetsförmedlningen och i första hand handlar det om extratjänster. Margith Huhtala, arbetsförmedlare, menar att samarbetet med Framsteget går bra.

– De personer som vi har haft och fortfarande har i Framsteget har det fungerat väldigt bra för. Det har funnits en tanke genom hela deras vistelse inom föreningen och de har vuxit som människor, säger hon.

 

Extratjänster är en insats som arbetsförmedlingen har för personer som har stått utanför arbetsmarknaden länge eller som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden under en längre tid. Anställningen innebär att arbetsgivaren som tar emot en person har hela arbetsgivaransvaret, samtidigt som arbetsförmedlingen bidrar med den ekonomiska kostnaden. Tanken är att man under sin extratjänst ska få kunskaper och nya lärdomar som gör att man ska kunna söka jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

– Det innebär att arbetsuppgifterna måste vara reella jämfört med andra jobb och att man får göra saker precis som alla andra på arbetsplatsen, säger Margith Huhtala.


Vanligt med 24 månaders extratjänst
Målgruppen för extratjänster är bland annat nyanlända som har haft en etableringsplan eller som har deltagit i etableringsprogrammet, de som är med i jobb- och utvecklingsgarantin och nyanlända som har uppehållstillstånd inom de senaste 36 månaderna, där man också ska ha rätt klassningskod för sitt uppehållstillstånd. Hur länge en extratjänst kan pågå varierar.
– Extratjänsten är i normalfallet 24 månader. Just nu har vi en tillfällig lagändring som gör att man kan få upp till 36 månader, men de allra flesta har en extratjänst i 24 månader.

När det gäller just Framsteget och extratjänster är det i dag runt 20 personer som berörs.

– Förutom extratjänster så finns det också personer med lönebidrag och nystartsjobb. Alla tjänster fyller ett behov och det tycker jag har mötts väldigt bra av alla på Framsteget, säger hon.

Vidare berättar hon att individerna får utmanas och utvecklas under tiden.

– De har pushats till utveckling och det är flera stycken som funderar över sin framtid och yrkesutbildningar. Flera stycken studerar och inom Framsteget får man möjlighet att träffa många olika människor där man kan skapa ett nätverk av kontakter.

 

Att Framsteget är ute i skolorna tycker jag är jättebra. Då kan man ha en kontakt mellan lärare, anställda och barn och unga, och därigenom skapa gemensamma aktiviteter.

En annan framgång med Framstegets anställda via extratjänst, menar Margith Huhtala, är att arbetsgivaren sätter upp reella och nåbara mål.

– Man har en realistisk dialog om möjligheterna i framtiden och jag tycker att de diskussionerna är jätteviktiga. Man måste vara ärlig mot de personer som har en extratjänst och visa på vilka möjligheter och alternativ som finns. Är man inte ärlig så kan det leda till att människor blir besvikna och känner sig misslyckade, säger hon.


”Föreningsaktivitet och deltagande är jätteviktigt”
En viktig del inom Framsteget handlar om att välkomna alla barn, ungdomar och vuxna och att möta dem utifrån var de befinner sig i livet, något som Margith Huhtala märker av.
– Hela grundtanken att främja ungdomar, föreningsaktivitet och deltagande är jätteviktigt. Likaså begrepp som respekt och kamratskap samt att ha kloka och sunda vuxna som finns där som stöd. Och att Framsteget är ute i skolorna tycker jag är jättebra. Då kan man ha en kontakt mellan lärare, anställda och barn och unga, och därigenom skapa gemensamma aktiviteter, säger hon.

Landets högsta andel extratjänster 

När det gäller framtiden är det svårt att spåna hur det kommer att se ut med extratjänster och Framsteget. Just nu har Sandviken landets högsta andel av extratjänster, vilket gör att prioriteringen kan förändras.

– Vi måste backa lite grann för att ge andra kommuner möjlighet att också öka andelen personer i extratjänster och använda de statliga medel som finns. Därför har vi lagt det lite på is och fattar i nuläget inte så många nya beslut. Däremot blir det ett antal förlängningar av extratjänster där vi bedömer att det är lämpligt utifrån den uppföljning vi har, säger Margith Huhtala.

Facebook
Twitter
LinkedIn