Vi erbjuder rastverksamhet på kommunens skolor

Stefan Rådberg, fritidspedagog på Sätra skolan i Sandviken, ser fram emot vad Rastverksamheten kan bidra med. 

En av Framstegets aktiviteter heter Rastverksamhet, vars syfte är att motverka mobbning och utanförskap. Ledare inom Framsteget är närvarande på flera av kommunens skolor, där de finns till på rasterna och avlastar ordinarie skolpersonal. I februari börjar Framsteget-ledaren Tewelde Sereke, kallas för Mike, sitt uppdrag inom Rastverksamhet på Sätra skola i Sandviken.   
– Jag tycker att det här är en jättebra grej, att Framsteget erbjuder de här ledarna, säger Stefan Rådberg, fritidspedagog på Sätra skola i Sandviken.

Framsteget pratar med Stefan Rådberg bara ett par timmar innan Mike kommer till Sätra skola för att göra sin första dag. Han ska finnas till hands på framför allt rasterna, något som Stefan Rådberg ser fram emot. 

– Vi har länge jobbat med det nationella konceptet Rastverksamhet på vår skola. Vi har lyssnat på föreläsningar där man har sett det positiva med aktiviteter på raster. Att ta hjälp av Framstegets rastverksamhet är en del av det hela, säger han. 

Stefan Rådberg menar att Rastverksamheten kan minska konflikter ute på skolgården och öka chansen att fånga upp de elever som behöver mer hjälp.

– Det kan handla om att hitta kompisar eller att man har svårt att aktivera sig. Genom Rastverksamheten kan vi anordna fler aktiviteter och få eleverna mer aktiva. På rasterna sätter vi upp en flagga, som visar vart vi finns och signalerar en aktivitet. De som vill kommer dit och leker. 

Viktigt med aktivitet

Det här med att få barnen att vara aktiva på rasterna, menar Stefan Rådberg, är viktigt. Han berättar att eleverna behöver vara aktiva och röra på sig mer. Det är också viktigt, menar han, att fånga upp de elever som bara går omkring, något som Mike Sereke nu kan hjälpa till med.  

– Vi behöver få hit fler vuxna som ser barnen. I dagsläget är vi alltid ute på förmiddagsrasterna och håller i en aktivitet. Men tack vare Framstegets Rastverksamhet kan vi nu även finnas till på matrasten. Det är då vi pedagoger oftast har svårare att komma loss. Mike kommer i första hand att finnas till på matrasten mellan klockan 11-13, säger han. 

Tanken är att Mike ska kunna styra aktiviteter själv och finnas på plats där han behövs. 

– Mike har erfarenhet av bland annat fotboll, pingis och tennis, vilket är något eleverna kan få prova på. Vi får prova oss fram och se vad han vill göra, han börjar med att vara på plats tio timmar i veckan, så får vi fördela tiden med honom. Det kan till exempel hända att vi får användning av honom kring saker som vi själva inte hinner med, till exempel lås som behöver lagas och andra grejer som behöver fixas. Där kan han också vara till hjälp.

Stefan Rådberg poängterar dock att det är under rasterna behovet är som störst.

– Det är på rasterna det händer saker och där det behövs vuxna på plats. Det är svårt att hinna med alla och vi har en stor skolgård, därför är det alltid bra med vuxna. 

Bra för integrationen  

På Sätra skola finns ett förråd där eleverna kan låna saker, som dock har behövt vara stängt på matrasterna. Men tack vare Mike, som en extra vuxen på skolgården, är ambitionen att ha förrådet öppet även under lunchen.

– Nu finns han tillgänglig för att låsa upp och låna ut grejer. Innan har vi behövt ha förrådet stängt. Som fritidspersonal i dag är vi också en tillgång i klassen och vi har en massa andra uppgifter som ska hinnas med. Det vi behöver är att ha vuxna på plats på rasterna. 

Att Mike kommer från Eritrea som Stefan Rådberg som ett plus.

– Vi är en liten skola, med ett litet upptagningsområde och få flyktingar. Det är jättebra att det kommer in någon från ett annat land, så att eleverna från möta vuxna från andra länder. Det är bra för integrationen och han besitter säkert mycket kunskaper som vi kommer att ha användning av. 

Framsteget
Linnea Nilsson

 

Facebook
Twitter
LinkedIn