Sandviken kommuns projekt Första steget har under många år varit en lyckad satsning där gymnasieungdomar får chansen att sommarjobba, detta genom att göra en feriepraktik under tre veckor.

Unikt för i år är att socialtjänsten tog emot sex ledare från Framsteget Tjejer, via Första steget, som under tre veckor jobbade inom kommunens fältverksamhet. Tjejerna planerade och genomförde utomhusaktiviteter för barn och ungdomar i Björksätra och på Nya Bruket. Två av ledarna har därefter blivit erbjudna att fortsätta jobba inom fältverksamheten. 
– Vi blev positivt överraskade av erbjudandet och det var inget jag hade förväntat mig, säger Sabrina Daniel Haile, som är en de två tjejer som fick fortsatt jobb efter feriepraktiken.

Sabrina Daniel Haile var en av de sex ledare inom Framsteget Tjejer som sommarjobbade inom kommunens fältverksamhet. Under hösten kommer hon att fortsätta jobba via en timanställning, samtidigt som hon går sista året i gymnasiet.

Under de tre veckorna som ledarna deltog i Första stegets feriepraktik jobbade de främst med att anordna aktiviteter för barn och ungdomar i bostadsområdet kring Nya Bruket och Björksätra. 
– Vi fixade fram massa pyssel, pärlor och papper så att de kunde måla och sen satt vi utomhus med barnen. Vi spelade även spel, fotboll och basket, säger Sabrina Daniel Haile. 

Förutom att finnas till för barnen och umgås med dem, så fick tjejerna också redan första dagen en större inblick i vad socialtjänsten är och vilka olika verksamheter som ingår i myndigheten. 
– Vi fick höra mer om bland annat familjerätten, kvinnojouren och ungdomsenheten. Vi pratade med olika människor hela dagen, fick se många power points och det var en dag till för att lära sig. Efteråt började vi planera vilket material vi ville ha med oss ut till barnen, säger Aya Osman, som även hon blivit erbjuden vidare jobb inom fältverksamheten. 

De olika aktiviteterna uppskattades av barnen. På plats fanns barn i alla olika åldrar och de yngre kom dit med sina föräldrar. Men den målgrupp som lockade flest till aktiviteterna var barn mellan 10-13 år. Det var ett 40-tal barn och ungdomar ute varje kväll, framför allt på Nya Bruket. 
– Jag tror att barnen tyckte det var jätteroligt. Det största jag fick ut av det här jobbet var att träffa och lära känna så många barn. Om vi går in på Nya Bruket i dag känner de igen oss och kan våra namn, säger Aya Osman. 

Även Sabrina Daniel Haile uppskattade att de under sina veckor hann få en god kontakt med barnen och att de hade roligt tillsammans. 
– Vi tog till oss av det som barnen ville göra och det märktes vad de tyckte var roligast. Mest populärt bland både tjejer och killar var att pärla och göra halsband och armband, säger hon. 

Det största jag fick ut av det här jobbet var att träffa och lära känna så många barn.

Bakgrunden till att socialtjänsten kunde ta emot ledarna via Första steget har att göra med ett tidigare samarbete med Framsteget Tjejer och fältverksamheten. Ledarna i Framsteget hjälpte till under framför allt en tjejkväll på mötesplatsen Zenit i Björksätra, där de såg till att sprida ordet och få dit fler. Det resulterade i att 40 tjejer fick äga lokalerna helt själva med bara kvinnliga ledare. 
– Vi ville göra något för ledarna i Framsteget tjejer för att de har hjälpt oss så mycket, så vi kontaktade vår kommundirektör Pär Jerfström och berättade om ledarna och vilka bra förebilder de är. Då fick vi sex stycken platser från statliga pengar, och det blev starten på att de kunde jobba med oss i sommar, säger Johan Sand, gruppledare på fältverksamheten i Sandviken. 

Tjejerna är vana att agera som ledare sedan tidigare inom Framstegets verksamheter, och det är något som Johan Sand märkte tydligt när de var ute och höll i sina aktiviteter.
– Som ledare var de väldigt väl fostrade genom Framsteget. De har de egenskaper som krävs och de var förberedda. Däremot tror jag att de utvecklades genom att få mer kunskap om socialtjänsten i stort. Så jag tror att de fick en större förståelse för hur systemet och lagstiftningen fungerar som vi måste följa, säger han. 

Att socialtjänsten kan ta emot sex ungdomar utan särskild utbildning eller erfarenhet är unikt, menar Johan Sand. 
– Dels är det en verksamhet som är känslig och vi hanterar många känsliga frågor, så det är inte alltid lätt att släppa in folk. På så sätt är det modigt av vår chef att tycka att vi ska prova och våga gå utanför trygghetszonen. Men det är också viktigt att vi som socialtjänst tänker i nya former, vi behöver utvecklas som alla andra och hitta nya vägar att jobba på, säger han. 

Han menar till exempel att de behöver börja använda sig av externa kontakter och civilsamhället för att samarbeta och hitta andra vägar att jobba på. Fältverksamheten har också utvärderat hur det var att ta emot tjejerna genom Första steget, och kommit fram till att det var lyckat. 
– Vi har inte kommit på något negativt alls, utan det har bara varit positiva erfarenheter. Om chansen uppstår igen vill vi vara med, och kanske hitta andra ungdomar som får uppleva vår värd. 

Frida Kempe och Johan Sand, fältverksamheten i Sandviken.

Från och med hösten och ett år framåt har fältverksamheten drygt 50 procent kvar i sin personalbudget som de vill utnyttja, vilket resulterade i att Aya Osman och Sabrina Daniel Haile blev erbjudna fortsatt arbete.
– I gruppen på sex tjejer var det två som gjorde ett exceptionellt bra intryck och de var otroligt drivna, engagerade och intresserade, och eftersom det uppstod möjligheter ville vi gärna erbjuda dem vidare arbete ett år framåt, säger Johan Sand. 

Och det beskedet var något som förvånade båda tjejerna.
– Jag blev jätteglad och chockad. Jag vet att socialtjänsten inte brukar ta in människor i deras verksamhet om man till exempel inte har pluggat till socionom. Jag är exalterad och kommer verkligen ta vara på möjligheten och försöka lära mig nya saker. Det här kommer att ge mig en erfarenhet som inte många får uppleva, säger Aya Osman. 
– Det var inget jag hade förväntat mig, så det kändes lite märkligt men på ett positivt sätt. Så jag tackade ja, säger Sabrina Daniel Haile. 

Aya Osman tog studenten i somras och kommer förutom att jobba inom fältverksamheten, också att vara aktiv inom Framsteget. Sabrina Daniel Haile går sista året på gymnasiet och kommer att kombinera fältverksamheten och Framsteget vid sidan av studierna.

Aya Osman jobbade också tre veckor genom Första steget, och kommer till hösten att jobba inom fältverksamheten och stödgruppen Lyktan.

Till hösten är det andra arbetsuppgifter som står på agendan, då tjejerna inte kommer att anordna utomhusaktiviteter för barn, som de gjorde via Första steget.
– Jag kommer att jobba som gruppledare inom Lyktan, som är en stödgrupp för barn och unga som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Jag kommer också att jobba inom fältverksamheten. Vi ska planera under hösten och förhoppningsvis starta upp ett samarbete med Framsteget och skapa en tjejgrupp med aktiviteter. Även Sabrina kommer att jobba med liknande grejer, säger Aya Osman. 

Vad har du för förväntningar inför hösten? Det är ju ändå svåra ämnen som ni kommer att att röra vid.
– Jag försöker förbereda mig för att jobba inom socialtjänsten och att jag kommer att höra tuffa ämnen. Även under sommarjobbet fick man höra lite här och där om barn som har det tufft. Samtidigt är det ju bra för barnen att de får prata, leka och tänka på andra saker, säger hon. 
Sabrina Daniel Haile kan efter studenten tänka sig att utbilda sig till socionom.
– Mina planer efter gymnasiet har alltid varit jurist eller socionom. Tack vare den här erfarenheten hos fältverksamheten lutar jag mer åt socionom-hållet och det känns jättekul, säger hon. 

Nu börjar sommaren lida mot sitt slut och det är dags för Aya Osman och Sabrina Daniel Haile att kliva in i fältverksamheten och Lyktans lokaler igen, något som Johan Sand ser fram emot. 
– Det känns bara roligt att få välkomna dem in i socialtjänst-världen och återigen fortsätta bygga på de tre första veckorna som de var här. Vi som arbetsgrupp har också fått energi av att det kommer hit unga tjejer som vill lära sig och de kommer med helt nya perspektiv och erfarenheter som jag tror att vi som arbetsgrupp mår bra av. Jag tror att de kommer kunna erbjuda jättemycket som kan berika oss, säger han. 

Facebook
Twitter
LinkedIn