Under sommaren gör Framsteget en reportageserie för att visa vilka möjligheter som finns att göra praktik hos oss. Vi har dels intervjuat flera ledare som på olika sätt praktiserat och sedan jobbat hos oss, men också både Arbetsförmedlingen och Bessemerskolan som berättar om samarbeten och extratjänster. Vi har även pratat med en student på Högskolan i Gävle som har gjort sina fältstudier hos oss.

 

Vi vill visa vilka möjligheter som finns att göra praktik hos oss och berätta vad en praktikplats kan leda till efteråt.

 

I del tre möter vi Sara Leinonen som under sin högskoletid genomförde sina fältstudier hos Framsteget.

Fältstudier och organisationsanalys av Framsteget

Sara Leinonen genomförde sina fältstudier inom Framstegets organisation.

Under fem veckor tillbringade Sara Leinonen, då student på programmet Folkhälsostrateg och hållbar utveckling på Högskolan i Gävle, sin tid på Framstegets kansli. Det resulterade i fältstudier och en organisationsanalys som visar på Framstegets styrkor och svagheter, utvecklingsområden och hur de jobbar med exempelvis hållbar utveckling.

– Framsteget var helt nytt för mig och det var väldigt kul att se det jobb som de gör för kommunens barn och ungdomar, säger hon.

 

Att det blev fältstudier inom just Framsteget var inget Sara Leinonen hade planerat länge, utan det var en av hennes lärare som gav tipset att söka fältstudieplats inom föreningen.

– Det var ganska svårt att få en fältstudieplats på grund av Coronapandemin. Min lärare gick in på Framstegets hemsida och bad mig kontakta dem, säger hon.

Sara Leinonen hann med mycket under sina veckor med Framsteget.

– Dels intervjuade jag flera personer och var med på kansliet där jag kunde sitta och skriva, men jag var inte på plats varje dag. Jag fick ta del av olika dokument som till exempel en hållbarhetsrapport och den socioekonomiska rapporten. Jag läste också stadgarna och de använde jag mig mycket av för att analysera organisationen. Jag fick också vara med på vissa aktiviteter, mest av eget intresse för att se hur det de gör fungerar i praktiken, säger hon.

Det är väldigt kul att se det jobb som Framsteget gör för kommunens barn och ungdomar. Det innefattar många olika kategorier av människor.

Med tanke på att Sara Leinonen inte kände till Framsteget innan hon genomförde sina fältstudier, så hann hon få en bra bild av bredden inom organisationen.

– Det är väldigt kul att se det jobb som de gör för kommunens barn och ungdomar. Det finns aktiviteter för allt och alla. Inte bara anordnade aktiviteter för barn utan också till exempel cityvärdarna. Framsteget innefattar många olika kategorier av människor, säger hon.


Viktigt att få göra praktik

Sara Leinonen menar att det är viktigt att både barn, unga och vuxna får möjlighet att genomföra praktik, för att se hur arbetslivet fungerar. Hon menar att det är av stor vikt att komma ut och praktisera i stället för att bara läsa till sig information. Då finns risken att man inte ser saker på samma vis som när man är på plats.

– Just inom Framsteget är det kanske inte så många som vet vad de egentligen gör och hur stor del det har för samhället. Jag var med Håkan Larsson på hans föreläsningar och det är flera detaljer som man inte tänker på när man hör talas om Framsteget. Jag tror att många tänker Nattfotboll och Sportfritids, men det är så mycket mer och det är jätteviktigt att lyfta. Det är styrkan i Framstegets verksamhet.

Och minnena från tiden då hon gjorde sina fältstudier är positiva.

– Det var jättekul att få lära sig mer om organisationen och jag trivdes väldigt bra, säger hon.

Facebook
Twitter
LinkedIn