Framstegets samarbetspartners: Sandviken Energi

Sandviken Energi är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, gatuunderhåll, bredband, laddstolpar, samt vatten och avlopp. Bolaget vill också stötta lokala krafter som exempelvis föreningslivet och de tycker att det är viktigt att satsa på barn och ungdomar.

Den här artikeln är del av en serie som uppmärksammar Framstegets olika partners. I just den här texten kan du läsa om hur Framsteget och Sandviken Energi samarbetar. 

– Framsteget är en viktig extra kraft i samhället och vi vill också vara den lokala kraften som kan hjälpa till och stötta sådana initiativ. De vet vart man behöver verka för att kunna förhindra utanförskap och för att stimulera barn och ungdomar till att både röra på sig, få samhörighet och upptäcka nya saker, säger Ida Lindahl, kommunikations- och marknadschef Sandviken Energi. 

Ida Lindahl, kommunikations- och marknadschef Sandviken Energi.

Sandviken Energi gick in som huvudsponsor till Framsteget våren 2016. Det var tack vare stödet från Sandviken Energi som Nattfotbollen, en av Framstegets mest besökta aktiviteter, kunde starta upp.
– Det var viktigt för oss att där och då satsa på barn och ungdomar eftersom det fanns ett behov i Sandviken av aktiviteter på kvällar och helger, och det kunde Framsteget hjälpa oss att få bidra till, säger Ida Lindahl. 

Hon är inte förvånad över att det är gått så pass bra för Nattfotbollen, som nu också har arrangerats ett par gånger endast för tjejer, med förhoppningen att fler tjejer ska få upp intresset för fotboll. Ida Lindahl menar att det var väntat att Nattfotbollen skulle ge ett positivt gensvar.
– Det kunde man nästan förstå. Nattfotbollen fanns ju på andra orter och vi fick en tydlig visning av vad det faktiskt gav och hur många barn som engagerade sig, samt vad man kunde se för långsiktiga positiva effekter av en sådan insats. Och att det kunde förhindra utanförskap gjorde att det kändes väldigt rätt för oss att satsa på det. 

Ida Lindahl har själv besökt Nattfotbollen vid flera tillfällen, både för att träffa deltagare och även ledare inom Framsteget.
– Nattfotbollen har väldigt många bra ledare som jag har följt och träffat under åren. De man träffade under första året kan jag träffa på deras nuvarande arbetsplatser. Det känns kul att de har fått en bra ledargrund genom Nattfotbollen som de kan använda även i dag. 

Det jag gillar med Framsteget är att vi inte har slagit fast exakt vad de ska göra, utan de får hela tiden utveckla sina verksamheter utifrån vad barnen och ungdomarna efterfrågar.

Framsteget och Sandviken Energi har ett avtal som samarbetet grundar sig på och bland annat skickar Sandviken Energi en summa pengar till Framsteget årligen. Ida Lindahl tycker att samarbetet fungerar bra.
– Framsteget är duktiga på att skicka ut information och vi är alltid välkomna att delta. När Nattfotbollen startade upp var vi ofta där och höll i olika tävlingar och turneringar, delade ut vattenflaskor eller använde oss av samarbetet på olika sätt. 
Hon poängterar också att samarbetet har en viss typ av frihet. 
– Det jag gillar med Framsteget är att vi inte har slagit fast exakt vad de ska göra, utan de får hela tiden utveckla sina verksamheter utifrån vad barnen och ungdomarna efterfrågar, men att de håller sig inom väldigt väl uppsatta ramar och är duktiga med att kommunicera med oss partners och sponsorer om vad de gör, hur många barn de engagerar och vad det faktiskt ger. 

Hur viktigt är det att företag, kommun och andra organisationer samarbetar med föreningar?
– Föreningslivet i stort är jätteviktigt och det är därför ett företag som Sandviken Energi jobbar med sponsring. Vi vill kunna ge extra kraft till det viktiga föreningslivet som tidvis har olika utmaningar. Nu efter pandemin finns det många föreningar som är i behov av ekonomiskt stöd eftersom deras ekonomi baseras på försäljningar och liknande i samband med matcher, som i princip har varit obefintligt, så är det någon gång man ska satsa lite extra på föreningslivet så är det nu. 

Ida Lindahl förklarar att hon tror att vi alla behöver hjälpas åt mer att berätta om vad Framsteget gör, dels för att fler barn och ungdomar ska vilja komma till Nattfotbollen, dels för att föräldrar ska veta vad det är och därmed att släppa i väg sina barn. På så sätt skulle man kunna utveckla samarbetet, menar hon.
– Som förälder kan man också söka information eller ta kontakt om man är nyfiken på vad Framsteget är, eller vad Nattfotbollen är, och hur man kan använda sig av Framstegets verksamheter. De här barnen och ungdomarna blir äldre och Framsteget ska fortsätta leva vidare. 

Hon menar alltså att det är viktigt att man uttrycker sina behov till Framsteget om vad man vill, för att kunna ge större möjligheter att vi ska vara trygga med samarbetet på sikt och för att Sandviken Energi ska kunna fortsätta stötta Framsteget. 
– Jag vill också att mina medarbetare på Sandviken Energi ska veta vad Framsteget är och vara stolta över att vi möjliggör det här tillsammans med SIF och andra aktörer. 

– Sandvikens IF har gjort en jättefin insats som har byggt upp detta och de ska också tillsammans med oss andra sponsorer vara stolta över det man har gjort i Sandviken. 

Facebook
Twitter
LinkedIn