Framstegets samarbetspartners: Sandvikens kommun

Sandvikens kommun och Framsteget samarbetar på olika sätt beroende på vilken verksamhet det gäller. Särskilt framträdande är det gemensamma arbetet i fältverksamheten, skolan och arbetslivsförvaltningen. Kommunen som offentlig aktör finns till för kommunens medborgare, och i bland kan det vara svårt att som offentlig aktör nå ut till alla. Då kan föreningslivet vara en viktig länk. 

Den här artikeln är del av en serie som uppmärksammar Framstegets olika partners. I just den här texten kan du läsa om hur Framsteget och Sandvikens kommun samarbetar. 

– Framsteget är en jätteviktig aktör och har lättare att nå grupper som vi som offentlig aktör står längre ifrån, säger Emmelie Berggren, strateg inom social hållbarhet, Sandvikens kommun.

Emmelie Berggren, strateg inom social hållbarhet, Sandvikens kommun.

Sandvikens kommun och Framsteget samarbetar på olika sätt beroende på vilken verksamhet det gäller. 
– Framsteget är en otroligt viktig aktör i bland annat fältverksamheten, skolan och arbetslivsförvaltningen, där man har jobbat i olika integrationssamarbeten, säger Emmelie Berggren, strateg inom social hållbarhet, Sandvikens kommun. 

Hon menar att det är skillnad på att samverka och samarbeta, och berättar att det är viktigt att kunna skilja på de begreppen.
– Om vi hjälps åt med något, då samarbetar vi. Men om vi slår våra kloka huvuden ihop utifrån våra professioner och gör något på ett nytt sätt, då samverkar vi och gör något annat.
– Att samarbeta är lättare än att samverka. När man samverkar jobbar man mot något som man inte riktigt vet vad det är, men det är också det som är det fina med det, att man hittar det till slut. 

Att som kommun arbeta med andra aktörer är ett sätt att komma närmare medborgaren, det menar Emmelie Berggren.
– Vi som offentlig aktör finns till för kommunens medborgare, i bland har vi som offentlig aktör svårare att nå de vi finns till för och då kan föreningslivet vara en viktig länk. Jag tycker att det är otroligt viktigt och det är bra att jobba i en lagom liten kommun som Sandviken är. Det gör att man har nära till folk och personer har lättare att skapa relationer som är varaktiga och viktiga. 

Framsteget och kommunens arbetslivsförvaltning har arbetat tillsammans en hel del, särskilt för etablering av nyanlända.
– Framsteget är en viktig samarbetspartner i integrationsarbete i kombination med deras kunskaper om den som praktiskt utför saker. Föreningen blir en viktig aktör i värdegrundsarbete och ett komplement till arbetslivsförvaltningens ordinarie verksamheter kring jul, nyår och midsommar. När andra saker är stängda har Framsteget haft öppen verksamhet. 

En jätteviktig slutsats är att det är lätt att jobba enskilt med en sak, men när man ska få ihop det och få in allas perspektiv och kunskap, och få det att passa ihop med kommunala aktiviteter, då är det jättesvårt att samverka på riktigt.

Våren 2020 tog flera föreningar kontakt med kommunen för att tillsammans motverka utanförskap. En av föreningarna var Sandvikens IF. Efter flera möten hade man tillsammans enats om ett gemensamt mål, att bidra till en positiv samhällsutveckling, vitalisera föreningslivet och minska samhällsekonomiska kostnader. Pilotsatsningen social inkludering på Nya Bruket skulle efter projekttiden övergå till kommunens ordinarie arbete i en stor satsning som heter Communities that care. 
– Då jobbar man med lokalsamhället för att skapa en positiv samhällsutveckling, men också för att ta vara på föreningarnas initiativ som kom. När den dörren var öppen fick jag uppdraget som projektledare och då valde man Nya Bruket som en geografisk plats, säger Emmelie Berggren. 

Vad projektet skulle mynna ut i för konkreta idéer var något som skulle jobbas fram tillsammans, och nu har projektet pågått i ett år och precis övergått till ordinarie verksamhet, styrd av CTC-metoden. Det innebär att kommunen äger initiativet men att man jobbar enligt en viss metodik som handlar om att ha med sig lokalsamhälle och medborgare. Man gör också en enkät bland skolever för att kartlägga risk- och skyddsfaktorer som finns hos barn och unga.
– Sedan sätter man in insatser mot de lokala lägesbilderna. Det ser olika ut på Nya Bruket och i Storvik, därför är det också rimligt att göra olika.

I Nya Bruket-projektet har Sandvikens IF och Framsteget varit en viktig samarbetspartner. 
– Det är samma föreningar nu som under projektet. CTC håller precis på att bygga upp en organisation där vi kommer att ha tre anställda som kommer att täcka tre områden i Sandviken. 

Hur har det varit att samverka med Framsteget och andra föreningar under projektets gång? 
– En jätteviktig slutsats är att det är lätt att jobba enskilt med en sak, men när man ska få ihop det och få in allas perspektiv och kunskap, och få det att passa ihop med kommunala aktiviteter, då är det jättesvårt att samverka på riktigt. 

Men det har också gett positiva effekter.
– En lärdom vi har från det är att vi har investerat i otroligt bra relationer och vi har byggt något som kommer att bli en större del av Sandvikens arbete. Jag tror att det är jätteviktigt att få ihop det, men det är jättesvårt. Alla pratar om samverkan men ingen vet hur svårt det är att få ihop det. 
– Förutom att projektet har mynnat ut i en ordinarie verksamhet i CTC-satsningen, så har vi också haft öppen förskola en dag i veckan som vi inte hade tidigare. Vi har haft verksamheter för tjejer som Framsteget och fältverksamheten, också kallat Lyktan Tjejer, har jobbat med. Rädda barnen har också verksamhet där nu, som vi inte visste för ett år sedan, säger hon. 

Initiativ utifrån behov 
Emmelie Berggren tycker att det är positivt att Nya Bruket-projektet blev så lyckat, eftersom det var ett initiativ från kommunens föreningar.
– Det är de ingående aktörerna som har sett hur man kan göra något tillsammans för att Nya Bruket ska bli en bättre plats. Och att det inte är toppstyrt för att det ska bli en öppen förskola eller Lyktan Tjejer, utan det var ett behov som föreningarna och kommunala verksamheter såg och så skapade man det. 

Sammanfattningsvis betyder samarbetet med Framsteget mycket för kommunen och de trycker att det arbete vi tillsammans gör är positivt. 
– Min samlade bild är att det fungerar bra. Framsteget är en jätteviktig aktör som har lättare att nå grupper som vi som offentlig aktör står längre ifrån.

Du har väl inte missat våra senaste reportage och nyheter som ligger på hemsidan? 
Här nedan hittar du dem! 

Facebook
Twitter
LinkedIn