Framstegets samarbetspartners: Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborg är en uppskattad bank med försäkringar för livets alla lägen. De är ett lokalt och kundägt bolag som genom sin verksamhet vill bidra till ett tryggt och trivsamt Gävleborg. För att göra skillnad på långt sikt väljer de att satsa lite extra på barn och ungdomar. De vill ge fler unga möjlighet till en meningsfull fritid, gemenskap och bra förutsättningar för utveckling. Sandvikens IF och Framsteget är en av föreningarna som Länsförsäkringar Gävleborg samarbetar med. 

Den här artikeln är del av en serie som uppmärksammar Framstegets olika partners. I just den här texten kan du läsa om hur Framsteget och Länsförsäkringar Gävleborg samarbetar. 

– Att få vara med och ha en röst som gör sig hörd är oerhört värdefullt, säger Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Gävleborg. 

Jari Myllykoski, marknads- och eventskoordinator och Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Gävleborg.

En av Framstegets partners som har varit med sedan 2016 är Länsförsäkringar Gävleborg. De sitter också med i Framstegets referensgrupp som träffas ett par gånger per år och utbyter tankar, synpunkter och idéer. Länsförsäkringar Gävleborg har två avtal, ett som gäller för Framsteget och ett som gäller för SIF som förening med fotbollen i spetsen. Det finns inga planer på att Länsförsäkringar skulle stötta endast fotbollen ekonomiskt. 
– Båda går hand i hand. Vi skulle aldrig tänka oss att bara vara med på idrotten, utan den sociala verksamheten är grundbulten. Det ligger varmt om hjärtat i bolaget att det ska finnas en social verksamhet och ett engagemang, säger Jari Myllykoski, marknads- och eventskoordinator Länsförsäkringar Gävleborg.  

Förutom att bidra med pengar försöker de också att vara aktiva på andra sätt genom att synas i Framstegets aktiviteter. 
– Vi kan vara aktiva genom att synas och göra olika samarbeten. I bland frågar Framsteget om vi till exempel har något att skänka eller bidra med. För något år sedan delade jag ut julklappar från Länsförsäkringar under Nattfotbollen, säger han. 

Vuxennärvaron behöver stärkas
Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Gävleborg, menar att deras målgrupp när det gäller att jobba skadeförebyggande är barn och unga. 
– Vi kan vara mer aktiva när tillfälle ges att vara ute på plats, till exempel på skolor, skolgårdar, föräldraträffar och liknande. Då kan vi stärka vuxennärvaron som är en utmaning i samhället idag, säger hon. 

Även Jari Myllykoski menar att det är viktigt att komma ut och möta föräldrar och vårdnadshavare, och att den samhällsutmaning vi gemensamt har i dag är att stärka barn, unga och skolans vikt i samhället. 
– Det ser vi som en viktig uppgift, där vi har en viktig funktion att göra en samhällsinsats, men även på lång sikt för att få dem att tänka Länsförsäkringar när det kommer till trygghet. Samarbetet med Framsteget är en bra väg in för oss att möta ungdomar och föräldrar för att informera om viktiga saker. 

Vi skulle aldrig tänka oss att bara stötta idrotten, utan den sociala verksamheten är grundbulten.

När Framsteget bildades startades också en referensgrupp, som består av några av Framstegets samarbetspartners. Referensgruppen träffas ett par gånger om året, där Framsteget berättar om det senaste och vad som är på gång, samtidigt som referensgruppen får möjlighet att komma med sina tankar och synvinklar. Och det är något som är viktigt menar Ann-Sofie Wesslén-Weiler. 
– Det är väldigt viktigt att vi får vara med och påverka. Saker är inte statiska i samhället och inte i den snabbfotade värld som vi lever i. Att få vara med och ha en röst som gör sig hörd och att få se saker från ert perspektiv, vårt och kommunens, där vi alla har barnen i fokus, är oerhört värdefullt. 

– Det betyder också mycket för oss som aktör att bli inbjuden och känna den tilliten, där man är beredd att lyssna på våra synpunkter och hur vi tänker och tycker, säger Jari Myllykoski. 

Facebook
Twitter
LinkedIn