Nu får alla ledare inom Framsteget en efterlängtad utbildning

Just nu genomför Framsteget tillsammans med Gävleborgs idrottsförbund, RF-SISU, och Högskolan i Gävle en utbildning för alla ledare inom Framstegets verksamheter. Under tre tillfällen får de kunskaper inom ledarskap och samarbete.  

Framstegets kommunikatör var på plats på kansliet under det andra utbildningstillfället och intervjuade både ledare, RF-SISU Gävleborg och Håkan Larsson från Framsteget. 

Det är Olof Hansson, idrottskonsulent RF-SISU Gävleborg och samordnare för utbildningsinsatsen, som har gjort upplägget för de tre tillfällen där Framstegets ledare deltar. Även Per Svensson och Helena Nilsson, som också jobbar inom RF-SISU, är med och utbildar. 

Det första tillfället höll till utomhus i Hemlingby i Gävle. Det är RF-SISU som utbildar alla ledare, och i Hemlingby låg fokus på praktiska övningar, där de fick öva på bland annat samarbete och tillit. 

Mohammed Anwar och Liiban Ali är ledare inom Nattfotbollen och en del av Shanazis hjältar, och de tyckte att det första tillfället var givande och lärorikt. 
– Vi gjorde en massa olika övningar varav en gick ut på att en person skulle ha en ögonbindel på sig, medan den andra skulle styra personen ute i skogen. Jag lärde mig att man ska vara tydlig när man pratar och förklara så detaljerat som möjligt, säger Mohammed Anwar. 

Liiban Ali menar också att de olika samarbetsövningarna kan vara betydelsefulla när de själva är ledare inom Nattfotbollen. 
– Vi tränade mycket på kommunikation, något som är viktigt att ha i sitt ledarskap. Men vi övade också på att känna tillit till andra ledare, att våga lita på att de kommer att hjälpa dig om du själv har mycket att göra, säger han. 

De är båda två överens om att en bra ledare är en person som är tydlig, öppen och snäll. Liiban Ali menar också att det är viktigt att ha humor.
– Man kan inte vara sträng hela tiden, utan det är bra att även skoja lite med barnen och ungdomarna, säger han. 

Julia Woxlin är också ledare inom Nattfotbollen, och även hon fick med sig flera lärdomar från utomhusövningarna i Hemlingby.
– Vi hade väldigt roligt och det var mycket fokus på teambuilding, vilket jag tycker är viktigt att vi som ledare gör. Det var också ett bra tillfälle att lära känna varandra, vi är väldigt många ledare som jobbar inom flera olika aktiviteter, säger hon. 

Johanna Lindström och Sanna Isaksson, tränare Bolltrollarna, Liiban Ali och Mohammed Anwar, ledare Nattfotbollen, Julia Woxlin, ledare Nattfotbollen. 

Det andra utbildningstillfället håller till på kansliet i Sandviken, och har en mer teoretisk prägel. Dagens fokus ligger bland annat på att utforska och reflektera kring sin egen ledarstil. 

Johanna Lindström och Sanna Isaksson är tränare i Bolltrollarna, och de menar att det är bra att rannsaka sig själv och sitt ledarskap.
– Det jag tar med mig från det andra utbildningstillfället är just kommunikationen; hur kommunicerar jag? Det har man tagit självklart på innan. Jag har fått en stor inblick i hur vi kan bli tydligare med våra spelare, säger Sanna Isaksson. 

Johanna Lindström menar också att det är viktigt att ta sig tid att fundera över hur man är som ledare.
– Jag tar med mig hur jag kan reflektera mer kring mitt ledarskap, till exempel hur vi tänker med en viss övning, vad vi vill ha ut av den, hur kan vi utveckla övningen och liknande, säger hon. 

De är båda två nöjda med utbildningens upplägg. 
– Det är jättebra att vi först gjorde praktiska övningar som vi nu får fästa i teorin och jobba vidare utifrån det, säger Sanna Isaksson. 

– Och det är jätteroligt att se vilka andra ledare som finns inom Framsteget, säger Johanna Lindström. 

Jag tror att det viktigaste är att hitta sitt eget ledarskap, vem man är och vilka styrkor man har.

Olof Hansson, idrottskonsulent RF-SISU Gävleborg och samordnare för utbildningsinsatsen, blev kontaktad av Framstegets verksamhetschef Chia Abdolah, med idén om att utbilda alla ledare.
– Chia upplevde att de ville ge ledarna något mer, och vi är ju idrottsrörelsens egen utbildningsorganisation, så det är naturligt att vända sig till oss. Högskolan i Gävle var med i projektet en sväng i början, men det slutade med att vi från RF-SISU ansvarar för utbildningen och genomför den, säger han. 

Och han tvekar inte på att anställda inom Framsteget kommer att fylla på sina kunskaper och utveckla sin ledarroll efter att ta tagit del av utbildningen.
– Min tro och upplevelse är att det inte kan finnas en enda unge i Sandviken som de här ledarna inte kan träffa eller nå fram till. Ledarna är fruktansvärt viktiga personer, och utbildningen är jätteviktig både för de deltagare som de träffar, men också för ledarna i sig. Att faktiskt få vara del i en personlig utveckling och att Framsteget ger något mer för ledarna. 

Som tidigare nämnt handlar det andra utbildningstillfället mer om teori och att hitta sin egen ledarroll, och Olof Hansson menar att det är lika viktigt som att göra praktiska övningar.
– Det handlar om hur vi kan göra för att alla ska bli sedda, hörda och bekräftade. Om man kan hitta ett sådant ledarskap, så kommer man otroligt långt. Vi pratar också om idé- och värderingsstyrt ledarskap som grundar sig i ett större sammanhang, till exempel att ledarna är en del av en förening som stöttar.  

Under det tredje utbildningstillfället kommer fokus bland annat att ligga på hur man bemöter barn och ungdomar som har olika diagnoser, och då kommer Måns Lööf, som jobbar inom barn- och ungdomspsykiatrin, att föreläsa. De kommer också att få tips och idéer kring hur man kan jobba med de sakerna. Och i slutet av utbildningen kommer ledarna att få skriva om sitt eget ledarkontrakt, som de kan ha med sig ut i verksamheten. 
– Har vi inte något med oss, så är det så lätt att vi gör samma saker som vanligt igen, så kontraktet är ett sätt att bli påmind om hur man vill utvecklas. 

Under de tre tillfällen som utbildningen genomförs, är det mycket information och kunskaper som ledarna får ta del av. Men för Olof Hansson är det särskilt en punkt som är extra viktig att ta med sig.
– Jag tror att det viktigaste är att hitta sitt eget ledarskap, vem man är och vilka styrkor man har. Vi kommer att gå igenom en massa saker under de här tillfällena, och att man ska komma ihåg allt är utopi. Men det är viktigt att komma ihåg; vad kan jag göra lite bättre? Utvecklas man inte så avvecklas man, och detta är en del i det, att fylla på ledarnas kunskaper. 

Efter avslutad utbildning är tanken att ledarna kommer att få ett intyg, som de förhoppningsvis kommer att ha nytta av i framtida yrkesliv. 

Olof Hansson, idrottskonsulent RF-SISU Gävleborg och samordnare för utbildningsnsatsen.

Håkan Larsson jobbar inom Framsteget, framför allt med Framsteget Läger och Framsteget-modellen, och han har ett långt yrkesliv bakom sig med många erfarenheter inom ledarskap, och han menar att det är viktigt att Framstegets personal får den här utbildningen. 
– Vi vill att de ska börja tänka på hur de är som ledare, och att de ska få verktyg om hur de ska arbeta med barn och ungdomar, där vi följer samma idé och gör lika hela tiden. Till exempel vill vi att ledarna ska prata mer med barnen, i stället för att bara göra fysiska aktiviteter. Vi hoppas att de får lite nya idéer helt enkelt, säger han. 

Tanken är också att Håkan Larsson kommer att ta över utbildningen som RF-SISU håller i just nu, och utbilda nya ledare inom Framsteget framöver. 
– Då kommer jag att gå igenom samma saker som RF-SISU pratar om och vi kommer att använda oss av deras koncept. Men då åker vi inte ut till Hemlingby, utan i stället får de ta del av det andra och tredje utbildningstillfället. 

Du har ju själv arbetat otroligt länge med ledarskap, lär du dig något nytt via den här utbildningen?
– Alltid när man lyssnar på en ny föreläsare så lär man sig något som man själv vill tänka på i sitt ledarskap. Du blir aldrig fullärd som ledare. Och vi träffar olika barn hela tiden som utvecklas på olika sätt. Det viktigaste är att alla blir sedda, det är alltför många barn idag som inte blir det, och det betyder jättemycket för dem att ha en bra ledare, säger han. 

Håkan Larsson, Framsteget.
Facebook
Twitter
LinkedIn