Framsteget startar upp ett föräldraråd

Lördag den 11/12 bjöd Framsteget för första gången in föräldrar för en informationsträff. Förutom att berätta om Framsteget som verksamhet och dess olika aktiviteter, fanns också förhoppningen att få ihop ett antal föräldrar som vill bilda ett föräldraråd. På plats var också kommunens fältverksamhet, som berättade om vad de gör och hur de kan hjälpa till.

– Föräldrar är en väldigt viktig målgrupp och aktör i våra deltagares liv och vi vill verkligen involvera dem i Framsteget, säger Chia Abdolah, verksamhetsansvarig. 

Föräldrar är en grupp som i dag saknas i Framsteget och därför föddes tanken om att skapa ett föräldraråd med cirka tio personer, som träffas månadsvis med ledare och övrig kanslipersonal. 
– Vi vill inte bara diskutera problem, utan snarare se möjligheter och att vi kan samverka. Jag tror verkligen att det finns oanade effekter och idéer i interaktionen mellan föräldrar och oss, säger Chia Abdolah. 

Han menar att de som vill vara med och engagera sig blir viktiga nyckelpersoner hos andra föräldrar. 
– De kan exempelvis överbrygga mycket information till de som har svaga kunskaper i svenska, och föräldrarna kan få en helt annan syn och förståelse för vad vi gör. Om de deltar i våra aktiviteter som åskådare tror jag att vi kan få en bättre kvalité och förstärka våra aktiviteter. 

Chia Abdolah betonar att man i föräldrarådet inte kommer att prata om enskilda personer.
– Det ska inte vara ett skvallerforum, utan vi vill se vilka möjligheter vi har och vad vi kan göra tillsammans. 

Jag tror verkligen att det finns oanade effekter och idéer i interaktionen mellan föräldrar och oss.

Raghdaa Khani och Afrah Jaber är två av de föräldrar som var på plats. 

Raghdaa Khani var en av de föräldrar som deltog i informationsträffen, och hon vill engagera sig i Framstegets verksamhet. 
– Jag tycker att det är mycket bra och viktigt att föräldrar och Framsteget träffar varandra och pratar om vad vi kan göra i framtiden, och vilka alternativ som finns för barnen, säger hon. 

Även Afrah Jaber, som också är förälder, tycker att det är viktigt att vara engagerad. 
– Det kanske finns familjer som inte känner igen Framsteget, och då kan vi föräldrar meddela att verksamheten finns och vilka aktiviteter de erbjuder. Jag tror att det kommer att bli ett bra samarbete mellan barn och föräldrar, säger hon. 
Kommer du att ställa upp i föräldrarådet?
– Jag vill vara med och kommer absolut att anmäla mig. Det är bra att vi kan jobba tillsammans och samarbeta. 

Afrah Jaber är också tacksam över att Framsteget finns.
– Framsteget som verksamhet är verkligen jätteviktig och de jobbar jättehårt för de barn som finns i Sandviken. Vi har verkligen lyckats i Sandviken tack vare Framsteget. 

Facebook
Twitter
LinkedIn