Framstegets samarbetspartners: Sandvik

Sandvik är Framstegets huvudpartner och har varit aktiv i verksamheten sedan 2017. Precis som Framsteget satsar Sandvik på samhällsengagemang och jobbar för ökad integration och mångfald. 

Den här artikeln är en del av en artikelserie som uppmärksammar Framstegets olika partners. I just den här texten kan du läsa om hur Sandvik samarbetar med Framsteget.  

– Vi tycker att det är otroligt kul att se hur lyckat Framsteget är och hur brett det når, och att känna att den sociala verksamheten är så viktig för så många, säger Johan Fåhraeus, Employer Branding Specialist, Sandvik.

Sandvik har länge engagerat sig i Framsteget och är också verksamhetens huvudpartner. Och samhällsengagemang är något som både Sandvik och Framsteget brinner för. 
– Vi är en partner till Sandvikens IF som förening och vi lägger stort fokus på just Framsteget, som binder ihop hur vi ser på samhällsengagemang. För att kunna driva de frågor som vi själva tycker är viktiga behöver vi partners i de regioner där vi verkar som hjälper oss att driva dem. Därför ser vi SIF och Framsteget som en viktig partner i det arbetet för Sandvikens kommun med omnejd, säger Johan Fåhraeus, Employer Branding Specialist på Sandvik. 

Det är han som jobbar med alla partnerfrågor som har att göra med Sandviks samhällsengagemang, och samarbetet med just Framsteget är något företaget ser som väldigt positivt. 
– Vi tycker att det är otroligt kul att se hur lyckat Framsteget är och hur brett det når, och att känna att den sociala verksamheten är så viktig för så många. Man känner sig stolt som partner när man ser vad det sociala arbetet faktiskt leder till, och när vi går in som partner leder det till att vi når ännu fler barn och unga, säger han. 

Han menar att Sandvik som företag vill öka integrationen och mångfalden i samhället, och det är något som de som bolag löpande arbetar med. Därför faller det sig naturligt att Sandvik vill att deras partners också ska arbeta med frågor som dessa.
– Vi ser att vi som företag har ett stort ansvar gentemot vårt samhälle och därför behöver vi ha partners som har samma värderingar, och det är kul att se att SIF och Framsteget är där, säger han. 

Kobus Steyn, Head of Production i Sverige för Sandvik Rock Tools, förklarar att det kan vara svårt att mäta framgång på en social nivå, som till exempel samhällsengagemang, men menar också att det är viktigt att mäta hur man lyckas tack vare de insatser man gör i samhället. 
– Vi har kommit rätt så långt med att ha en vision i de klubbar där Sandvik är partner. Samarbetet oss emellan skapar en bra klarhet över både vad vi förväntar oss av Framsteget, och vad Framsteget förväntar sig av Sandvik. Vi har en bra och öppen dialog med Framsteget, säger han.

Johan Fåhraeus, Employer Branding Specialist på Sandvik och Kobus Steyn, Head of Production i Sverige för Sandvik Rock Tools.

Att företag, föreningar, kommuner och andra aktörer och organisationer faktiskt samverkar är något som Kobus Steyn tycker är viktigt. 
– För oss är det viktigt, utifrån ett företagarperspektiv i Sandviken, att socialt arbete fungerar på ett bra sätt. Vi vill också att ungdomar ska bli intresserade av Sandvik och vi kommer ju att rekrytera dagens ungdomar i framtiden, säger han.

Sandvik menar att de har ett stort ansvar och att de vill ge tillbaka till kommuner och samhällen där de verkar globalt, bland annat genom partnerskap. 
– I Sandviken vill vi att alla barn och unga ska känna att man har en plats och känna sig inkluderad oavsett vilken bakgrund man har. Då är det toppen att sociala verksamheter som Framsteget finns. Vi är glada att kunna vara med och stötta så att de kan fortsätta att utvecklas och ta emot ännu fler barn och unga. På så sätt kan vi minska segregation och öka integration. Vi ser också att det behöver finnas olika aktörer som jobbar för att alla barn ska känna en tillhörighet och en plats att gå till, säger Johan Fåhraeus. 

För oss är det viktigt att vara partner, inte bara att vi ger pengar utan också att vi hjälper klubbarna att utvecklas. Vi vill ha en långsiktig plan som vi kan uppnå tillsammans med de klubbar vi stöttar.

Både Kobus och Johan pratar om Nattfotbollen som en lyckad aktivitet och som man dessutom har utvecklat. Bild från Nattfotboll för tjejer.

Johan Fåhraeus förklarar att Sandvik, som partner till Framsteget, vill engagera sig och aktivera sig i deras arbete, bland annat genom att ha en dialog om hur verksamheten kan utvecklas och hur man kan nå ut till ännu fler. 
– Vi tror att i stället för att ha en lång rad med en massa aktiviteter, så är det bättre att välja ut tydliga fokusområden för våra insatser. Ta till exempel Nattfotbollen: det är ett väldigt uppskattat initiativ som nu har utvecklats till Nattfotboll för tjejer – ett tydligt exempel på hur man kan ta en lyckad aktivitet och utveckla den för att nå ännu fler. Och i det här fallet är det fler tjejer som nås, vilket är fantastiskt utifrån både mångfald och integration, säger han. 

Kobus Steyn vidareutvecklar resonemanget kring Nattfotbollen och menar att den passar så bra inom SIF, just eftersom initiativet är knutet till deras kärnverksamhet, fotboll.
– Nattfotbollen är just fotboll, något som SIF verkligen kan och på så sätt tar man det till nästa nivå. Man gör inte något totalt annorlunda som ligger utanför ramarna för verksamheten, utan man använder fotbollen – föreningens kärna – för att involvera fler. Jag tror att SIF är fokuserad på fotbollen och att de kan utveckla den som en plattform. Nattfotbollen är en väldigt bra och intressant aktivitet som Framsteget genomför, säger han. 

Du har väl inte missat våra senaste reportage och nyheter som ligger på hemsidan? 
Här nedan hittar du dem! 

Facebook
Twitter
LinkedIn