Bolltrollarna

Sedan 2004 bedriver Sandvikens IF ett fotbollslag för personer med funktionsvariationer med syftet att ge alla en meningsfull fritid, oavsett förutsättningar. Genom fotbollen hittar vi glädje och kraft, men också gemenskap och en känsla av att kunna åstadkomma magi tillsammans på fotbollsplanen.

Bolltrollarna deltar i fyra seriesammandrag under året, tränar en gång i veckan samt spelar i  Göransson Cup och andra tävlingsformer.

För vem?

Personer i alla åldrar med funktionsvariationer. Vi har deltagare mellan 12 år och 60+.

Var?

Träningen äger rum på scoutplanen på Jernvallen. Seriesammandraget spelas i Eskilstuna, Borlänge, Fagersta och Gävle. 

När?

Träningen startar i gång april/maj.

Kontakt

Johanna Lindström
johanna.lindsstrom@hotmail.com
073-669 42 55

Evelina Holmqvist
070-716 24 22

Sanna Isaksson
070-911 39 40 

Chia Abdolah
070-239 72 29
chia@sandvikensif.se

Det här vill vi förmedla med Bolltrollarna

Glädje och gemenskap

Styrka – både kroppslig och själslig

Hälsa och god sömn

Självförtroende

Meningsfull fritid