Nattfotboll

Projektet Nattfotboll ingår som en del i Goodsports initiativ och syftar till att integrera barn, ungdomar och vuxna i samhället. Inom Framsteget vill vi också förebygga och motverka kriminalitet, droger och skadegörelse. Genom att skapa mötesplatser i segregerade bostadsområden som anses besvärliga får barn, ungdomar och vuxna sysselsättning och möjlighet att träffa andra i samma situation.

Nattfotbollen är till för att både spela fotboll men också för att skapa en mötesplats. 

Under nattfotbollen genomför vi utbildningen ”No more macho” både för spelare och för de som är där för att umgås. Utbildningens syfte är att belysa frågor som macho-attityden i samhället, jämställdhet och könsroller. Detta genom att se olika filmer och diskutera innehållet. 

Nattfotboll startades 8:e april 2016 i samarbete med Kultur- och Fritidsenheten i Sandvikens Kommun, Svenska Kyrkan, Skandias Idéer för livet och Goodsport Foundation som bland annat stöttas av Kronprinsessparets Stiftelse

För vem?

Barn, ungdomar och vuxna.

Var?

Fredagar – Björksätraskolans idrottshall

Lördagar – Bessemmerhallen

När?

Fredagar: 
Kl. 20.30-22.10
12-15 år 

Kl. 22.15-midnatt 
16-25 år 

Lördagar:
Kl. 17.30-20.00
8-11 år (både fotboll och lek)

Kl. 20.30-22.10 
12-15 år 

Kl. 22.15-midnatt 
16-25 år 

Tiderna gäller för de som vill spela fotboll. Vill man umgås är man välkommen så fort vi öppnat dörrarna. 

Ica Björksätra bjuder på frukt så länge lagret räcker. 

Kontakt

Chia Abdolah
070-239 72 29
chia@sandvikensif.se

Det här vill vi förmedla med Nattfotboll

Glädje och gemenskap

Sunda värderingar, attityder och tydliga regler

Fysisk aktivitet

Gruppdynamik

Bryta barriärer mellan bostadsområden och grupperingar