Hälsan

För dig som inte har klarat av dina studier, är långtidsarbetslös, sjuk eller som nyligen kommen till Sverige och Sandviken kan det kännas tufft att prioritera sitt välmående.

Framsteget erbjuder deltagarna fysisk träning och finns till hands för att leda, stötta och inspirera deltagarna i deras resa till bättre välmående.

Hälsan ger deltagarna möjlighet att förbättra både psykisk och fysisk ohälsa. Träning förstärker både självbild och livsvilja, orken att kämpa vidare och utvecklas.

Hälsan var ett arbetsmarknadsprojekt som vi drev i samarbete med Sandvikens kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet syftade till att med hjälp av fysisk aktivitet och gemenskap hitta kraften att så småningom ta sig ut i arbetslivet.

Hälsan pågick mellan 2011-2019. Vi arbetar för att kunna återuppta Hälsan när förutsättningarna finns. 

Det här vill vi förmedla med Hälsan

Livsglädje och gnista

Styrka – både kroppslig och själslig

Hälsa, kost och god sömn

Glädje och gemenskap