Plussa Skolan

Vi såg, i samförstånd med olika skolor, att det fanns ett behov av närvarande vuxna. Ur detta föddes Rastverksamheten, där Framsteget sätter in personal utifrån de behov som kommunens skolor har. I dag är vi närvarande på Norrsätraskolan, Murgårdsskolan, Björksätraskolan, Vallhovsskolan, Västanbyns skola, Sätraskolan och Jernvallsskolan. 

En del av skolorna väljer att ha vår personal på plats endast under rasterna, medan vi på vissa skolor finns även i korridorer och klassrum. Vår personal ska fungera som en avlastning och ett stöd för befintlig personal och anställda. 

För mer information, kontakta:
Håkan Larsson, hakan@sandvikensif.se, 070-693 69 30.
Chia Abdolah, chia@sandvikensif.se, 070-239 72 29. 

Det här vill vi förmedla med Rastverksamhet

Glädje och gemenskap

Sunda värderingar, attityder och tydliga regler

Fysisk aktivitet

Gruppdynamik

Bryta barriärer mellan bostadsområden och grupperingar